JKP Gradska toplana Niš

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 11.02.2021.

Услед најављених изузетно хладних дана и пада спољне температуре ваздуха, ЈКП „Градска топлана” ће започети са 24 – часовним режимом испоруке топлотне енергије, односно вршиће непрекидну испоруку топлотне енергије корисницима уколико спољна температура ваздуха у току ноћи падне испод -5⁰C, саглано Члану 45. став 3.  Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Града Ниша.

Овакав режим рада има за циљ да, поред пружања комфора грађанима, врши заштиту система даљинског грејања, као и заштиту од смрзавања водоводних и електро инсталација у стамбеним и пословним објектима.

Све проблеме у испоруци топлотне енергије грађани могу пријавити на телефоне 018 4239 188 и 0800 200 018, сваког радног дана од 00:00 до 24:00h, као и лично у Корисничком сервису Градске топлане у ул. Благоја Паровића бр.3, сваког радног дана од 07.00 до 19.00h, као и суботом од 08.00 до 13.00h.

Otplata na rate

Odluka o prihvatanju Zaključka gradskog veća, koja bi licima u stanju socijalne potrebe omogućila da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati na rate.

Odluka će se primenjivati od 01. 10. 2020. do 31. 12. 2020. godine, a integralni tekst kao i Zaključak Gradskog veća od 25. 09. 2020. godine možete videti ovde.