Formiran AKTIV ŽENA UPPVVS

Formiran AKTIV ŽENA UPPVVS

Imajući u vidu da udruženje među svojim članovima ima mnogo žena, došli smo na ideju da u okviru komisije za kulturu i tradiciju formiramo „AKTIV ŽENA“ u cilјu očuvanja tradicije, da bi otrgli od zaborava stare zanate, rukotvorine naših majki i baka kao i očuvanje tradicionalne srpske kuhinje.
Udruženje penzionisanih pripadnika Vojske i vojnih veterana Srbije okuplјa nekoliko hilјada članova i simpatizera, ima mnogobrojne aktivnosti : od rada na pobolјšanju položaja boračke populacije, do humanitarnih, kulturnih i istorijskih. Tu je, naravno i prvi medij vojnih veterana VETERAN PRESS, sa radio, tv i čitalačkim potkastom. Cilј udruženja od samog početka je razvoj struke, podrška i zaštita ugleda profesije i usavršavanje članstva, kao i edukacija najmlađeg članstva, koja se ogleda kroz saradnju sa brojnim obrazovnim centrima.
Imajući sve napred navedeno u vidu i ova ideja će u mnogome doprineti još većoj afirmaciji ovog udruženja.
UPPVVS sa svojim gradskim odborima, opštinskim odborima, mesnim odborima, sportskim sekcijama, komisijom za kulturi i tradiciju a sada i aktivom žena, uz pratnju svog medija VETERAN PRESS postaje jedna velika porodica.
BUDITE I VI DEO OVE PORODICE.