Ekskurzija u organizaciji UPPVVS za Novi Pazar 2022.god.

Ekskurzija u organizaciji UPPVVS za Novi Pazar 2022.god.

U nedeljui  27.03.2022. godine Udruženje penzionisanih pripadnika Vojske i vojnih veterana Srbije organizovaće izlet za svoje članove.

U planu je da se obiđu manastiri  Đurđevi Stupovi, Studenica i grad Novi Pazar. Još uvek razmišljamo i ovih dana će mo kontaktirati kasarnu u tom delu Srbije gde bi posetili spomen sobu.

Prijave za ovaj izlet su u toku, tako da svi  koji imaju želju da posete ova mesta, mogu da se prijave u redakciji VETERAN PRESS ili na telefon 018 350 21 96 svakog dana od 11.30 do 13 sati, na mejl : redakcija.veteranpress@gmail.com  ili u svom gradskom ili opštinskom odboru.