U Nišu je ove nedelje u organizaciji PROTECTA-e održana obuka za predstavnike organizacija iz Niša na temu Javno zastupanje i pružanje usluga građanima u oblasti socijalne zaštite.

U Nišu je ove nedelje u organizaciji PROTECTA-e održana obuka za predstavnike organizacija iz Niša na temu Javno zastupanje i pružanje usluga građanima u oblasti socijalne zaštite.

Dvodnevna obuka je okupila predstavnike dvadesetak organizacija koje se uglavnom bave socijalnim i humanitarnim programima i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na teritoriji Grada Niša. Pored edukacije na temu javnog zagovaranja, predstavnici udruženja su na obuci imali prilike i da razmene informacije i iskustva na temu transparentnosti rada, zastupanju i pružanju usluga korisnicima/građanima, kreiranju baza podataka i ispitivanju potreba korisnika. Prikupljene informacije sa obuke PROTECTA će iskoristiti za potrebe revizije Strategije socijalne zaštite Grada Niša 2015.-2020.

Ova obuka je realizovana u okviru projekta „Unapređenje socijalne inkluzije i pobolјšanje kvaliteta života osetlјivih grupa građana Niša”. Opšti cilј projekta je pobolјšanje kvaliteta života osetlјivih grupa građana Niša kroz razvijanje sistema usluga socijalne zaštite dostupnih različitim korisnicima i usklađenih sa njihovim potrebama. PROTECTA ovaj projekat realizuje uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), sa implementacionim partnerima Helvetas Swiss Intercooperation i Građanskim inicijativama iz Beograda.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *