Međunarodni Dan Dece Žrtava Nasilja

Međunarodni Dan Dece Žrtava Nasilja

By Redakcija Romaworld 

U preporukama  ovog analitičkog izveštaja o ranim brakovima piše da je neophodno sprovesti Istraživanje o socio-ekonomskim, stanovišnim i drugim faktorima u romskoj zajednici:

“Istraživanje koje bi pomoglo u boljem planiranju intervencija bi trebalo da bude sprovedeno među romskim devojčicama i ženama, ali i u romskoj zajednici, kako bi sama zajednica mogla da se mobiliše radi okončanja prakse dečijih brakova. Jedna od najvažnijih stvari je istraživanje o stavovima romskih roditelja/članova romske zajednice prema dečijim brakovima, a naročito osnovnim uzrocima te prakse. Štaviše, trebalo bi da se shvate glavni razlozi zbog kojih udaju svoje ćerke, kao i, što je još važnije, šta je to što bih ih odvratilo od takve odluke. Bilo bi veoma korisno da se razume rezonovanje romskih roditelja koji su podržali svoje ćerke da nastave sa obrazovanjem, kako bismo shvatili ključne razlike koje omogućavaju obrazovanje romskih devojčica.”

Dok čekaju da se država pozabavi ovim problemom, nevladine organizacije leče posledice.

Udruženje Romkinja Osvit i Romska ženska mreža Republike Srbije sprovode projekte usmerene na prevenciju nasilja nad decom, dečijih brakova i drugih oblika kršenja dečijih prava, kroz edukacije, debate, vršnjačke radionice, kampanje i uticanje na kreiranje pozitivnih javnih politika u ovoj oblasti. Udruženje Romkinja Osvit pruža uslugu SOS telefona za žene i decu sa iskustvom nasilja na romskom i srpskom jeziku. Usluga je besplatna i dostupna 24/7 na broju 0800100909 i uključuje konsultacije sa posebno obučenim konsultantkinjama, psihološku i pravnu podršku, u skladu sa potrebama korisnica.

Deca koja žive na ulici su još jedan ne mali problem našeg grada. Tačan broj dece ulice nije poznat. Prema poslednjem istraživanju UNICEF-a samo u Nišu bilo ih je oko 80, ali se pretpostavlja da ih je više, pišu Južne vesti.

Početkom leta  u prizemlju Romskog kulturnog centra biće otvoreno Svratišta za decu ulice, najavila je zamenica gradonačenice Niša, Dušica Davidović.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *