Danas se održava 11. sednica Skupštine Grada Niša

Danas se održava 11. sednica Skupštine Grada Niša

Danas se održava 11. sednica Skupštine grada Niša sa početkom od 09,00 sati u sali Oficirskog doma. Za 11. sednicu Skupštine Grada Niša predlaže se sledeći dnevi red :

1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 10. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6235039128520831&output=html&h=280&adk=1937183377&adf=522418596&pi=t.aa~a.2593555706~i.7~rp.4&w=640&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1619081591&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6437694547&psa=1&ad_type=text_image&format=640×280&url=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F2021%2F04%2F22%2Fdanas-se-odrzava-11-sednica-skupstine-grada-nisa%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=160&rw=640&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8L2EhAYQrdLo5PeKusJLEkcAjxKFKa_SiTlG3bafcU_TlVu2EnDgx_hfIZf9GTqSicL532GUqFp00udqa6Ab9iBx0PKBxl79YgGj8rvAURJkaVrG9PLF0w&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiNi4xIiwieDg2IiwiIiwiODkuMC40Mzg5LjEyOCIsW11d&dt=1619081589608&bpp=6&bdt=4585&idt=-M&shv=r20210419&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D07a4d072bdf9f9d1-22e3a27a4bba001d%3AT%3D1612093629%3ART%3D1612093629%3AS%3DALNI_MbFselwc9zxejfIiBGpRZMOGYR0YA&prev_fmts=320×100%2C640x199%2C640x280%2C0x0&nras=2&correlator=6031301993980&frm=20&pv=1&ga_vid=1472932849.1612093588&ga_sid=1619081588&ga_hid=890646953&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=142&ady=1464&biw=1263&bih=824&scr_x=0&scr_y=0&eid=44740079&oid=3&pvsid=2474972345017864&pem=645&ref=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C984%2C1280%2C824&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&xpc=7Mlxhriv5h&p=https%3A//gradskiportal018.rs&dtd=189 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

3. PREDLOG ODLUKE O CENTRALIZACIJI JAVNIH NABAVKI

4. PREDLOG ODLUKE O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA I KUĆNIH LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

5. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLjANjU MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6235039128520831&output=html&h=280&adk=1937183377&adf=3010094687&pi=t.aa~a.2593555706~i.15~rp.4&w=640&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1619081591&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6437694547&psa=1&ad_type=text_image&format=640×280&url=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F2021%2F04%2F22%2Fdanas-se-odrzava-11-sednica-skupstine-grada-nisa%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=160&rw=640&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8L2EhAYQrdLo5PeKusJLEkcAjxKFKa_SiTlG3bafcU_TlVu2EnDgx_hfIZf9GTqSicL532GUqFp00udqa6Ab9iBx0PKBxl79YgGj8rvAURJkaVrG9PLF0w&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiNi4xIiwieDg2IiwiIiwiODkuMC40Mzg5LjEyOCIsW11d&dt=1619081589608&bpp=7&bdt=4585&idt=-M&shv=r20210419&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D07a4d072bdf9f9d1-22e3a27a4bba001d%3AT%3D1612093629%3ART%3D1612093629%3AS%3DALNI_MbFselwc9zxejfIiBGpRZMOGYR0YA&prev_fmts=320×100%2C640x199%2C640x280%2C0x0%2C640x280&nras=3&correlator=6031301993980&frm=20&pv=1&ga_vid=1472932849.1612093588&ga_sid=1619081588&ga_hid=890646953&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=142&ady=1984&biw=1263&bih=824&scr_x=0&scr_y=0&eid=44740079&oid=3&pvsid=2474972345017864&pem=645&ref=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C984%2C1280%2C824&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&xpc=v75YwSVkMC&p=https%3A//gradskiportal018.rs&dtd=217 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O PODIZANjU I ODRŽAVANjU SPOMENIKA I SPOMEN OBELEŽJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA

9. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ

10. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DEČIJE ODMARALIŠTE „DIVLjANA“ NIŠ ZA 2021. GODINU

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6235039128520831&output=html&h=280&adk=1937183377&adf=1404288921&pi=t.aa~a.2593555706~i.25~rp.4&w=640&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1619081591&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6437694547&psa=1&ad_type=text_image&format=640×280&url=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F2021%2F04%2F22%2Fdanas-se-odrzava-11-sednica-skupstine-grada-nisa%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=160&rw=640&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8L2EhAYQrdLo5PeKusJLEkcAjxKFKa_SiTlG3bafcU_TlVu2EnDgx_hfIZf9GTqSicL532GUqFp00udqa6Ab9iBx0PKBxl79YgGj8rvAURJkaVrG9PLF0w&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiNi4xIiwieDg2IiwiIiwiODkuMC40Mzg5LjEyOCIsW11d&dt=1619081589608&bpp=16&bdt=4585&idt=16&shv=r20210419&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D07a4d072bdf9f9d1-22e3a27a4bba001d%3AT%3D1612093629%3ART%3D1612093629%3AS%3DALNI_MbFselwc9zxejfIiBGpRZMOGYR0YA&prev_fmts=320×100%2C640x199%2C640x280%2C0x0%2C640x280%2C640x280&nras=4&correlator=6031301993980&frm=20&pv=1&ga_vid=1472932849.1612093588&ga_sid=1619081588&ga_hid=890646953&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=142&ady=2624&biw=1263&bih=824&scr_x=0&scr_y=0&eid=44740079&oid=3&pvsid=2474972345017864&pem=645&ref=https%3A%2F%2Fgradskiportal018.rs%2F&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C984%2C1280%2C824&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=5&fsb=1&xpc=vuSX6E2JBI&p=https%3A//gradskiportal018.rs&dtd=252 11. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ ZA 2021. GODINU

12. PREDLOG REŠENjA O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PLANU GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GO PANTELEJ – DRUGA FAZA

13. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ O OTUĐENjU STANOVA IZGRAĐENIH U UL.MAJAKOVSKOG U NIŠU BR.10A (L7), 8B (L8) I 8A (L9)

14. REŠENjE O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENjA USTANOVI ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ NIŠ, UL. IX BRIGADE BR. 10, NA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA KOJE JE USTANOVI PRENETO REŠENjEM SKUPŠTINE GRADA NIŠA BR.06-114/2016-11-02 OD 3.3.2016. GODINE, I TO NA SLEDEĆOJ NEPOKRETNOSTI – OSTALE ZGRADE, U POVRŠINI OD 796 M2, POSTOJEĆE NA KP.BR. 3345/8 KO NIŠ-ĆELE KULA I UPISANE U LIST NEPOKRETNOSTI BR. 5927 KO NIŠ-ĆELE KULA POD REDNIM BROJEM 2

15. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA

16. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U KALENDARSKOJ 2020 GODINI

17. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

Izvor redakcija GP018

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *